Croeso

Chwarae eich rhan ym Mhêl-droed Cymru

Cofrestrwch fel gwirfoddolwr i gael dod o hyd i gyfleoedd addas er mwyn chwarae eich rhan yn helpu pêl-droed ar lawr gwlad yng Nghymru.

Os ydych yn glwb neu’n bartner sy’n gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth CDBC, gallwch gofrestru eich manylion a hysbysebu unrhyw swyddi gwag gwirfoddol.

Ymaelodwch fel gwirfoddolwr

Rhowch wybod i ni pa sgiliau a phrofiadau sydd gennych er mwyn i ni eich paru gyda chlwb sy’n berffaith i chi.

Ymaelodwch

Dewch o hyd i
swydd wag addas

Mewngofnodwch i weld manylion llawn y swydd wag ac i ymgeisio os gwelwch yn dda.

Gweld swyddi gwag

Cofrestrwch Eich Clwb

Os ydych chi'n rheoli clwb sydd angen help gan wirfoddolwr brwdfrydig.

Top