Hyfforddwr pêl-droed eisiau

Swydd-ddisgrifiad

Mae Clwb Pêl-droed Bae Caerdydd yn chwilio am hyfforddwr newydd ar gyfer eu tîm eiliadau. Byddwch yn gweithio gyda'r tîm cyntaf a'r ail mewn sesiynau hyfforddi, a gynhelir yn y Tŷ Chwaraeon, ac yna gyda'r tîm eiliadau ar brynhawn Sadwrn yn eu gemau, Bydd gennych reolaeth lawn dros ddethol a thactegau tîm, gan gadw gyda'n athroniaeth tîm. Rydym yn chwilio am rywun sy'n gallu cefnogi datblygiad parhaus yr ail dîm a helpu i yrru ymlaen y cyntaf.
Nid oes angen unrhyw brofiad, gan y bydd unrhyw un sy'n dod i mewn yn cael cyfle i weithio gyda'r hyfforddwyr presennol, cyn cymryd yr awenau mewn sesiynau hyfforddi, ac arwain yr ail dîm yn y dyfodol.

Rôl wedi’i gyhoeddi

10fed Mehefin 2019

Dyddiad Cau

31ain Awst 2019

Manylion Clwb

Cardiff Bay FC

Cyswllt Clwb

Jonathan Lewis, Club Development Officer
Ffôn: 07709094151
E-bost: cardiffbayfc@hotmail.com

Sgiliau Angenrheidiol

Hyfforddi

Lawrlwythiadau

Llenwch y ffurflen gais isod:
Top