Goalkeeper Coach

Swydd-ddisgrifiad


Hoffai CFfI y Fenni wahodd ymgeiswyr am rôl wirfoddol Hyfforddwr y Gôl-geidwad. Mae hwn yn gyfle gwych i weithio gyda chlwb Uwch Gynghrair Menywod Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, brwdfrydig ac ymroddedig i helpu ein staff hyfforddi presennol i ddarparu hyfforddiant arbenigol gan y Gôl-geidwad yn ystod sesiynau hyfforddi a chymorth ar ddiwrnodau gêm.

Prif ddyletswyddau'r rôl fydd darparu hyfforddiant gôl-geidwad a darparu adborth cadarnhaol i'r gôl-geidwaid a'r hyfforddwyr. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda hyfforddiant ar nosweithiau Mercher ac ar ddiwrnodau Match.

Rôl swydd
- Gweithio'n agos gyda'r Rheolwr a'r staff Hyfforddi i sicrhau datblygiad parhaus gôl-geidwaid sydd wedi'u cofrestru gyda'r Clwb
- Goruchwylio a chynorthwyo i gyflwyno sesiynau hyfforddi i geidwaid
- Sicrhau bod y gôl-geidwaid wedi'u paratoi'n llawn ar gyfer gemau ar ddiwrnodau'r gemau
- Bod yn ddibynadwy a chadw at god ymddygiad a moeseg y clybiau
- Byddwch yn hyblyg gydag oriau gwaith

Anfonwch fanylion profiad hyfforddi at info@abergavennywfc.co.uk

Rôl wedi’i gyhoeddi

16eg Mehefin 2019

Dyddiad Cau

1af Awst 2019

Manylion Clwb

Abergavenny Women FC

Cyswllt Clwb

Abergavenny Women, General Manager
Ffôn: 07854437886
E-bost: abergavennywfc@hotmail.com

Sgiliau Angenrheidiol

Gweithio gyda phobl ifanc, Hyfforddi, Arall

Lawrlwythiadau

Llenwch y ffurflen gais isod:
Top