Physio

Swydd-ddisgrifiad


Hoffai CFfI y Fenni wahodd ymgeiswyr am rôl wirfoddol Ffisiotherapydd.

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio gyda chlwb Uwch Gynghrair Menywod Cymru. Rydym yn chwilio am ffisio profiadol a brwdfrydig i weithio ochr yn ochr â'n staff hyfforddi i gefnogi'r tîm ar ddiwrnodau gemau dydd Sul ac yn ddelfrydol ar hyfforddiant nos Fercher.

Mae hwn yn gyfle gwych i fyfyriwr ffisiotherapi sydd am ennill profiad mewn amgylchedd pêl-droed. Oherwydd natur arbenigol y swydd, gall unigolion sydd â chymhwyster neu sy'n dilyn gradd mewn ffisiotherapi neu faes cyfatebol fod yn gymwys.

Rôl swydd
- Archwilio a gwneud diagnosis o anafiadau
- Cynllunio rhaglenni triniaeth
- Defnyddio dulliau fel trin, tylino a hydrotherapi
- Gweithio yn bwyllog dan bwysau
- Gallu llunio barnau yn hyderus
- Rhoi amserlenni anafiadau
- Bob amser yn arsylwi cyfrinachedd cleifion

Dylid e-bostio ymgeiswyr a cheisiadau sydd â diddordeb at info@abergavennywfc.co.uk

Rôl wedi’i gyhoeddi

16eg Mehefin 2019

Dyddiad Cau

1af Awst 2019

Manylion Clwb

Abergavenny Women FC

Cyswllt Clwb

Abergavenny Women, General Manager
Ffôn: 07854437886
E-bost: abergavennywfc@hotmail.com

Sgiliau Angenrheidiol

Cymorth cyntaf, Arall

Lawrlwythiadau

Llenwch y ffurflen gais isod:
Top